גופים למען זכויות בעלי חיים

 

אלה3גופים עירוניים ועמותות

31. תנועת צדק לכל רואה חשיבות עליונה בקיומם של הגופים העירוניים והעמותות הפועלים למען זכויות בעלי החיים ללא לאות. התנועה תבקש לתמוך ולעודד תקציבית גופים ועמותות אלו. תמיכה בכל גוף ועמותה הפועלים למען בעלי חיים תהיה מותנית בעמידה בסטנדרטים מנהלתיים מקובלים, ובראשם שקיפות.

32. תנועת צדק לכל תפעל לסגירת גופים עירוניים ועמותות שפוגעים בבעלי חיים.

33. תנועת צדק לכל תמנע מתחנות הסגר רשותיות להוציא להורג כלבים וחתולים.

34. תנועת צדק לכל תמנע מרשויות מקומיות, לפגוע בבעלי חיים בכל דרך שהיא.

35. תנועת צדק לכל תתמוך באופן מיוחד בעמותות הפועלות כנגד ניצול בעלי החיים בתעשיות המזון מהחי, בגופים מסחריים ובמעבדות.

נציבות זכויות בעלי החיים

36. בנוסף על הגופים והעמותות הקיימים, נחוץ גוף ממשלתי בעל סמכויות שיהווה כתובת מרכזית עבור כלל הציבור ועבור כל הגופים הפועלים למען בעלי החיים. משום כך תנועת צדק לכל תדרוש להקים נציבות לזכויות בעלי החיים.

37. הנציבות תוקם במסגרת משרד המשפטים ותפקידיה יהיו:

א. לקדם מודעות לזכויות בעלי החיים

ב. לשמש כיחידת אכיפה לזכויות בעלי חיים בעלת סמכויות שיטור ותביעה

ג. להיות גוף המרכז ומוביל את החשיבה החדשה בעניין זכויות בעלי החיים מבחינה שלטונית, משפטית, חוקתית וחינוכית