זכויות בעלי חיים – שונות

38. צדק לכל תפעל גם בתחומים הבאים:

א. איסור ניצול חמורים וסוסים למופעי בידור, סחיבה ונשיאת משאות, מופעי בידור ושעבוד מכל סוג.

ב. מימון, ביצוע ופיקוח על ידי המדינה והרשויות המקומיות של עיקור, סירוס וחיסון חתולים וכלבים חסרי בית. זהו צעד של אין ברירה שאינו בא אלא למנוע סבל ומוות המוני של גורים חסרי סיכוי לשרוד. התנועה תקדם מחקר ומיזמים למניעת התרבות חתולים וכלבים אל מותם.מיי4

ג. איסור ציד וענישה מחמירה במיוחד לציידים.

ד. הגנה, דאגה ופיקוח על חיות הבר.

ה. קידום של גופים מוסמכים להרחקת בעלי חיים משטחים חקלאיים, לצד קידום שיטות חדשות להרחקת בעלי חיים תוך מזעור הפגיעה בהם.

ו. איסור הרעלה וכל המתה והדברה, בתוך הערים ומחוץ לערים, והדגש הוא גם על בעלי חיים הסובלים מ"תדמית לקויה" – כמו עכברים וחולדות, יונים ועורבים. גם כאן – לצד קידום שיטות מוסריות וחדשות להרחקת בעלי החיים ללא פגיעה בהם.

ז. יצירת מערכת עירונית רב-קיומית, המאפשרת קיום משותף של כל מיני בעלי החיים, למשל, על ידי מימון עירוני להאכלת בעלי החיים בתוך הערים ולהחזקת מתקני שתייה מסודרים, ועל ידי הרחבת שטחי מחיה טבעיים תוך-עירוניים (כמו פארקים וגנים).