זכויות האדם במדינת ישראל

שיוויון זכויות –

57. כהמשך טבעי של תפיסתה הערכית, צדק לכל מכירה בזכויות האדם באשר הוא ובחובה להגן בכל תוקף על זכויות היסוד של כל אדם, ללא הבדלי מין, מוצא, גזע, דת והשקפה. תפיסה זו היא מאבני היסוד של ערך הדמוקרטיה בכלל ושל מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית בפרט.

58. לפיכך, צדק לכל תדאג לייצג נאמנה את כל פלחי האוכלוסייה במדינת ישראל, ייצוג שיתבטא בעמידה לצדו של כל אדם אשר סובל מאפליה רק מעצם היותו שונה. צדק לכל מאמינה, כי פניה של חברה מתוקנת נמדדים ביחסיה לחלשים, למופלים לרעה, ולא תסכים לקחת חלק בדרך כלשהי בפגיעה באדם באשר הוא אדם.

59. צדק לכל עומדת על זכותו של כל אדם לחיות את חייו לפי ראות עיניו ולפי תפיסותיו ואמונותיו, כל עוד הן אינן פוגעות בזולתו, ויש לשוב ולהדגיש, כי ב"זולתו" כלולים גם בעלי החיים שאינם בני אדם.

60. צדק לכל מתחייבת לעודד ולקדם שוויון הזדמנויות לכל המגזרים במדינת ישראל, ובכלל זה מתחייבת לתקן כל הזנחה ואפליה שנעשו בעבר ושנעשים בהווה – בכלכלה וברווחה, בתשתיות, בחינוך ובתרבות.

61. השקעה בחינוך היא השקעה בעתיד טוב יותר. נגישות שכבות מוחלשות למערכת החינוך הינה הדרך הטובה ביותר לקדם אותן לשיוויון הזדמנויות. התנועה תקדם ותעודד את הנגישות לחינוך מגיל הגן ועד האוניברסיטה.

אחריות הדדית  –

62. צדק לכל רואה בעזרה לחלש ערך עליון כחלק משאיפתה להנחיל את ערכי האחווה בין בני האדם כולם. התנועה מבקשת לקדם כל הכרה בערך האחריות ההדדית בין אדם לחברו – מצוקתו של האחר היא מצוקתנו שלנו.

63. לפיכך, צדק לכל מתחייבת לעודד ולקדם תמיכה במדיניות רווחה אמיתית המבקשת לתת פתרון לכל אזרחי המדינה למען יוכלו כולם לחיות מתוך כבוד ומתוך שוויון הזדמנויות. התנועה מאמינה שתפקידה של מדינה מתוקנת להעניק לאזרחיה רשת ביטחון כלכלית מפני נפילה אל תהומות העוני והנזקקות ולדאוג להם לנוכח פגעי החיים.

64. עם זאת, מדיניות רווחה אין פירושה ניצול הקופה הציבורית, ומדיניות רווחה, אין פרושה דיכוי היוזמה החופשית והתחרות החופשית. על המדינה לסייע למי שבאמת נזקק לסיוע, וצדק לכל תלחם בתופעה המגונה של שליחת יד בכספים ציבוריים על ידי 'רוכבי חינם' על מצוקות של אחרים. על המדינה לעודד יוזמה חופשית ולעודד תחרות חופשית, אשר הם הם המנוע לכלכלה איתנה ובריאה, ובכלל זה תסייע בפתרונות למצוקת העסקים הקטנים והבינוניים.

65. צדק לכל מתחייבת לעודד ולקדם כל מאבק שמטרתו לצמצם את הפערים החברתיים ההולכים וגדלים במדינת ישראל, פערים אשר מנציחים ומעמיקים את העוני ואת הפגיעה בעיקרון הערבות ההדדית. תנועת צדק לכל רואה בכל מודל כלכלי שמקבע ומעצים פערים חברתיים ושאינו דואג לפדות את הנזקקים מנזקקותם – מודל קלוקל ונטול ערכים; מודל שלא רק שאינו ראוי להתקיים אלא גם שסופו לקרוס תחת עצמו ולהיות מוחלף באחר (טוב יותר או טוב פחות) כתוצאה מן הדחק הציבורי הגדל והולך. התנועה תקדם מדיניות רווחה חכמה וארוכת טווח שהאינטרס העליון שלה הוא מיטב השירות הציבורי ומיטב ההזדמנויות התעסוקתיות והכלכליות למרב האנשים.

66. התנועה רואה צורך מיוחד להדגיש את החובה להיאבק בשחיתות השלטונית הקושרת הון בשלטון ובכך שמה לְאַל את עקרונות הדמוקרטיה, חותרת תחת ערכי הערבות ההדדית וסופה שתדלדל ותשמוט את יסודות קיומה של מדינת ישראל כמדינת חוק דמוקרטית.

67. אחריות הדדית, פירושה, בין היתר, לדאוג לאדם החולה והנזקק. לפיכך, צדק לכל מתחייבת לעודד ולקדם מערכות בריאות ורווחה סוציאלית השוות לכל נפש.